Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Czym są zajęcia pozalekcyjne?

Dla uczniów naszej szkoły mamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. Jak sama nazwa sugeruje - odbywają się one przed lub po zajęciach lekcyjnych uczniów i są dobrowolne. Celem tych zajęć jest ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Wymagają od ucznia innej aktywności, zmuszają do twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcjami, umożliwiają przeżycie sukcesu, rozwijają poczucie własnej wartości. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności i sprawności oraz nawyki kulturalnej rozrywki i zabawy. Pozwalają odkryć własne uzdolnienia i talenty, dają uczucie radości z uzyskanych efektów.  Zajęcia pozalekcyjne rozwijają zdolności społeczne uczniów, uczą nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Wspierają działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły. Realizowane są z 2-ch źródeł:

- Środowiskowego Programu Profilaktycznego "Parasol",

- z godzin dodatkowych wynikających z potrzeb szkoły w formie kół i grup rozwijających umiejętności i uzdolnienia uczniów

Organizowane są czasem przy wracy wolontariuszy lun praktykantów współpracujących ze szkołą.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć