Nawigacja

Psycholog

psycholog szkolny

mgr Julita Kucharzewska - Sładek

 

Dni tygodnia

Godziny pracy

 

poniedziałek

-

 

wtorek

 12:30  -  15:30

środa

8:00 -  14:00

czwartek

-

piątek

10:15 -  12:15

 

tel. (32) 252 67 73 wew.204

Istnieje możliwość spotkania w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Psycholog szkolny

 

 Działania podejmowane przez psychologa w szkole mają na celu dobro ucznia w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jego praca przebiega na wielu płaszczyznach. Psycholog w szkole podejmuje działania diagnostyczne, profilaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne, psychoedukacyjne, mediacyjne oraz interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. Psycholog:

* diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia i wzmocnienia ich mocnych stron

* rozpoznaje przyczyny niepowodzeń i trudności oraz ograniczenia utrudniające uczniom funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły

* diagnozuje sytuacje wychowawcze pod kątem ich roli w rozwoju ucznia

* udziela uczniom pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

* prowadzi działania minimalizujące skutki zaburzeń rozwojowych uczniów zapobiegające zaburzeniom zachowania

* inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów

*podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające podejmowaniu przez uczniów zachowań ryzykownych  

* przeprowadza z uczniami  indywidualne rozmowy terapeutyczno-wspierające dające im szansę na wyrażenie swoich emocji, relaksację, zwiększenie wiedzy o samym sobie, wzmocnienie samooceny, poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

* udziela wsparcia psychologicznego i pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości uczniów oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez podnoszenie ich kompetencji wychowawczych: w formie indywidualnych konsultacji i systematycznych spotkań z rodzicami w ramach grupy wsparcia rodziców

* współpracuje z nauczycielami, pedagogiem szkolnymi i innymi specjalistami szkolnymi w zakresie rozpoznawania aktualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Gabinet psychologa jest dla ucznia miejscem bezpiecznym, formą azylu wolnego od oceny, krytyki i wymagań związanych z nauką, umiejętnościami i sposobem zachowania się. Relacja między psychologiem i uczniem jest oparta na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.  Uczeń przeżywający różne trudności otrzymuje wysłuchanie, zrozumienie, akceptację i pomoc w rozwiązaniu swoich problemów. Rozmowa z uczniem nie jest oceniająca, ale wspierająca nakierowana na obszar związany z problemem, z jakim się zgłosił. W indywidualnej rozmowie psycholog stwarza uczniowi przestrzeń na ekspresję jego emocji w sposób konstruktywny, zmniejsza jego napięcie emocjonalne, pomaga mu zrozumieć jego emocje i zachowanie.   Uczeń zdobywa informacje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak zastępować zachowania społecznie nieakceptowane zachowaniami prawidłowymi.  Szkoła nie jest miejscem na prowadzenie psychoterapii. Jeśli charakter trudności ucznia wymaga konsultacji z innymi specjalistami psycholog zachęca do tego rodziców ucznia, przekazuje informacje na temat instytucji pomocowych pracujących na rzecz rodziny i dziecka. Pomoc psychologiczna może być udzielana na prośbę ucznia, jego rodziców lub nauczycieli.

 

Drogi uczniu przyjdź do psychologa szkolnego, kiedy:

*chcesz porozmawiać o tym, co Cię denerwuje lub o swoim problemie, z którym sam nie możesz sobie poradzić

* czujesz, że nikt Cię nie rozumie

*nie potrafisz dogadać się z kolegami, koleżankami, rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami

* nie masz kolegów choć bardzo byś tego chciał

* doświadczasz agresji ze strony innych osób lub sam jesteś agresywny

*doświadczasz sytuacji kryzysowej np., rozwód rodziców, śmierć lub choroba osoby bliskiej

 

Drogi Rodzicu zapraszam Cię do mojego gabinetu, gdy obserwujesz u swojego dziecka niepokojące zmiany w zachowaniu, masz trudności w rozmowach z dzieckiem, doświadczasz innych problemów związanych z wychowaniem dziecka. Często sama rozmowa z psychologiem pozwala uporządkować myśli i nabrać dystansu do problemów. Możesz też liczyć na wsparcie i poradę psychologiczną. Na konsultację można umówić się telefonicznie. Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie w innym czasie niż w podanych godzinach pracy psychologa.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć