Nawigacja

Stypendia szkolne

Informacje dotycząca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2023r.) kryterium dochodowe 600 zł netto na osobę w rodzinie.

 1. Termin i miejsce składania wniosków: do dnia 15 września 2023r. w gabinecie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po tym terminie w uzasadnionych przypadkach.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających w wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia – (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku (np. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).
 • Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody, a osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy powinny złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.
 • W oświadczeniu opisuje się wszelkie sytuacje życiowe i rodzinne wymagające dodatkowego wyjaśnienia.
 • W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych / rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.

 

Wnioski dostępne są do odbioru w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego oraz na stronie internetowej pod adresem: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć