Nawigacja

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to celowe i planowane działania zespołu nauczycieli        i specjalistów, których istotą jest:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów                      w środowisku im najbliższym , a więc nauczania i wychowania;
 • rozpoznawanie ich indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni i rewalidanci. Katalog osób mogących udzielać uczniom w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie ma charakteru zamkniętego. W zależności od potrzeb, pracowników szkoły mogą wspierać w jej udzielaniu również inni specjaliści: pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, sądów rodzinnych, ośrodków pomocy społecznej, lekarze itd. 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć