Nawigacja

Rada Rodziców przy szkole - czyli kilka słów o regulacjach prawnych

1. Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców jest wspierającym i doradczym organem społecznym reprezentującym rodziców uczniów. Jako wewnętrzny organ szkoły nie ma osobowości prawnej. Nie płaci także podatków.

2. Jaki przepis reguluje istnienie i działanie Rady Rodziców w szkole?

Jest to art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910 i 1378)

3. Co oznacza określenie Rada?

Oznacza, że jest to tzw. "organ kolegialny", grupa reprezentująca rodziców i ich zdanie, podejmująca decyzje jako zbiorowość czyli zarząd (prezydium), a te decyzje wyrażane są w formie uchwał.

4. Co, w świetle przepisów, powinien zawierać regulamin Rady Rodziców?

Regulamin ten musi bezwzględnie zawierać 3 kwestie:

1.Wewnetrzną strukturę i tryb pracy Rady,

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania i wyborów do Rad Klasowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców Szkoły,

3. Zasady wydatkowania funduszy.

5. Jakie są rodzaje uchwał Rady Rodziców?

Rada Rodziców podejmuje 2 rodzaje uchwał:

1. Uchwały stanowiące czyli decydujące np. o tym, jaki będzie regulamin rady rodziców, na co będą wydatkowane środki, jaki będzie program profilaktyczny i wychowawczy szkoły,

2. Uchwały opiniujące czyli wyrażające opinię np. na temat planu finansowego szkoły, przebiegu doroku zawodowego nauczyciela w awansie zawodowym itp. podejmowane najczęściej na skutek zapytania dyrektora szkoły. Nie mają mocy wiążącej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć