Nawigacja

Informacje ogólne

                                            "Najwyższą formą wychowania jest takie, które nie ogranicza się
do przekazywania wiedzy, lecz prowadzi do harmonii naszego
życia z całym istnieniem" (R. Tagore)

        Szkoła jest nierozerwalną częścią środowiska lokalnego, w którym się znajduje. Tworzenie klimatu współpracy, zaufania, wyzwalania twórczych inicjatyw procentuje zwiększeniem skuteczności wychowawczej i dydaktycznej szkoły. Nasza szkoła, realizując zadania wychowawcze i profilaktyczne, współpracuje z wieloma instytucjami, jak choćby: z Nadleśnictwem Katowice, Urzędem Miasta Katowice: Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Kształtowania Środowiska, Zieloną Ligą, Stowarzyszeniem Ekologiczno- Kulturalnym "GAJA", z Fundacją Ekologiczną "Silesia", ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Instytucje, z którymi stale współpracujemy, to:

PAŁAC MŁODZIEŻY

Cykliczny udział w warsztatach ceramicznych pobudza ciekawość twórczą, daje uczniom możliwość wyrażania siebie przez sztukę, tworzenia wyrobów trwałych a przede wszystkim wzmacnia poczucie własnej wartości i zaspokaja potrzebę sukcesu, daje radość i satysfakcję. 

FILHARMONIA ŚLĄSKA

Systematyczny udział w koncertach uwrażliwia na piękno muzyki, rozbudza wyobraźnię i potrzebę świadomego uczestnictwa w kulturze oraz uczy zachowań w sali koncertowej. 

ŚLĄSKI TEATR LALKI I AKTORA "ATENEUM" 

 Systematycznie raz w miesiącu nasi uczniowie odwiedzają Teatr „Ateneum”. Ostatnio uczniowie zespołów edukacyjno- terapeutycznych obejrzeli spektakl pt. „ Trzy   złote włosy”. Udział uczniów w spektaklach rozwija ich  wyobraźnię, uczy empatii. kształtuje osobowość. Stwarza  możliwość niezwykłego  przeżywania i spontanicznego reagowania. Wskazuje miejsce kulturalnego spędzania czasu wolnego w rodzinnym mieście.                                           

MUZEUM HISTORII KATOWIC

Wizyty w muzeum służą poznaniu tradycji i kultury regionu. Ich zwieńczeniem są udziały uczniów w konkursach wiedzy o GÓrnym Śląsku oraz ... profesjonalne wernisaże.

MUZEUM ŚLĄSKIE, BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, RONDO SZTUKI

Proponują różne formy odbioru sztuki, dając możliwość spędzania czasu wolnego, zapoznają ze sztuką wielu wybitnych polskich artystów, rozbudzają ciekawość uczniów. 

DOM KULTURY W KATOWICACH LIGOCIE

Uczniowie klas młodszych i zespołów terapeutycznych, uczestnicząc w koncertach z cyklu Mała Akademia Jazzu i Młoda Filharmonia, mają możliwość zapoznania się w przystępny sposób z brzmieniem różnych instrumentów muzycznych. 

NADLEŚNICTWO KATOWICE

Dzięki systematycznej współpracy uczniowie biorą udział  w wielu akcjach promujących ochronę środowiska i przyrody. Poznają faunę i florę lasów w regionie. Uczą się poszanowania przyrody i życia zgodnie z nią. Pozwalają wykorzystywać  zdobytą wiedzę w praktyce. Dzięki uczestnictwu w lekcjach w terenie i w  Izbie Edukacji Leśnej, uczą się odpowiedzialności za otaczające je środowisko, w którym żyją. Dzięki warsztatom ekologicznym doświadczają przyrody polisensorycznie.

Poprzez wycieczki oraz organizowane akcje, np. „Sprzątanie Świata’ porządkują tereny leśne dbając o czystość lasu, w którym mogą odpoczywać i spędzać czas z rodzinami.

Uczniowie są również  obserwatorami zniszczeń dokonanych przez człowieka, dewastacji i skażenia środowiska/ dzikie wysypiska/. Tegoroczne obchody „ Święta Drzewa”, to wycieczki, konkursy organizowane na terenie Nadleśnictwa i szkoły.  Dzięki pozyskaniu sadzonek, podobnie jak w latach ubiegłych,  wzbogaciliśmy drzewostan wokół szkoły.„Pożegnanie lata i powitanie jesieni” to kolejne w tym roku spotkanie z leśniczymi w pięknej scenerii panewnickiego lasu. Zbiórka żołędzi i kasztanów to był początek akcji „ Wspomagamy zwierzętom leśnym przetrwać zimę”. Od 10- do 19 grudnia zbieramy suche pieczywo. Wycieczka do paśnika 19 grudnia.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" W KATOWICACH

 Nasi uczniowie uczestniczą w życiu wspólnoty lokalnej, DPS” Zacisze”.Często odwiedzają pensjonariuszy, wspólnie spędzając z nimi czas.Spotkania te rozwijają wrażliwość dzieci i kształtują odpowiedni stosunek do ludzi starszych. Z bezpośredniego przekazu mają możliwość dowiedzenia się o losach ludzi i historii Polski z czasów II wojny światowej, przynależności do organizacji walczących z okupantem na terenie Śląska. Uczestniczą w ważnych państwowych świętach, które wspólnie przygotowują / np. Święto Niepodległości/.Mają możliwość obcowania z gwarą śląską i przekazem wartości jakie obowiązywały i miały znaczenie dla śląskich rodzin.  Uczestniczą w świętach ważnych dla pensjonariuszy np. Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, spotkaniach opłatkowych. Wspólnie przygotowują przedstawienia na różne okazje. Spotkania te uświadamiają uczniom, że obok nich żyją ludzie starsi, słabsi z  różnymi przypadłościami wieku sędziwego, kształtują szacunek dzieci dla ludzi starszych.Uczą pomocy, dając wiele radości obu stronom. 

II JEDNOSTKA GAŚNICZO - POŻARNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

Nasi uczniowie uczestniczą w spotkaniach ze strażakami.  Na terenie Jednostki uczestniczą w zajęciach pokazowych, organizowanych przez  strażaków. Spotkania te mają na celu uświadomienie uczniom, jak wiele nieprzemyślanych zachowań może doprowadzić do pożaru. Dzięki tym spotkaniom uczniowie wiedzą jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W naszej szkole cykliczne organizowane są  zbiórki akcesoriów wspomagających pracę schroniska w celu polepszenia bytu zwierząt opuszczonych.

Zbiórki te mają na celu uświadomienie uczniom ogromnej odpowiedzialności za los posiadanych zwierząt, uwrażliwiają na los porzuconych czworonogów, uczą, że zwierze czuje i nie jest rzeczą. W tygodniu od 10 do 15 grudnia zbieramy niepotrzebne koce, ręczniki, miski, smycze i karmę dla czworonogów, by 17 grudnia odwiedzić schronisko i obdarować naszych przyjaciół mniejszych.

 

STOWARZYSZENIE  "AD  VITAM  DIGNAM"

Członkinie pracowni krawieckiej warsztatów terapii zajęciowej, z pozyskanych przez naszą szkołę ścinków materiałów szyją dla naszych uczniów piękne maskotki i patchworki. Planujemy również wspólne plenery malarskie.

 

FUNDACJA  "PRZYJACIELE  DLA  ZWIERZĄT"

Członkowie Fundacji, Przyjaciele naszej Szkoły, prowadzą nieodpłatnie zajęcia z zakresu dogoterapii. Służą również radą i pomocą w sprawie opieki nad zwierzętami podczas prelekcji dla uczniów.

PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ 

98% uczniów naszej szkoły to katolicy. Współpraca z tutejszą parafią (wspólnie organizowane: Wojewódzki Przegląd Pieśni i Piosenki Maryjnej czy Spotkanie z Mikołajem,nabożeństwa Różańcowe) pomagają nam w pełni przybliżyć uczniom nie tylko etykę chrześcijańską, ale i kształtować postawy altruizmu i bezinteresowności.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć