Nawigacja

Bezpieczna Szkoła - Bepieczny Uczeń 2013-2014

   Nasza szkoła w okresie od 20 listopada 2013 r. do 31 maja 2014r. uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ pod hasłem Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Cele założone przez regulamin konkursu oraz wykonawców zostały spełnione. Wszystkie zajęcia były dostosowane do możliwości intelektualnych uczniów. 

W realizację zadań  zaangażowana była cała społeczność szkolna.

Realizatorami byli –wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny oraz nauczyciele uczący. Osobami wspierającymi byli również przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele środowiska lokalnego z którym szkoła na bieżąco współpracuje.

Konkurs posłużył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. Każde zrealizowane zadanie wzbogaciło uczniów o nową wiedzę i umiejętności.

 

Certyfikat Bezpiecznej szkoły.

 

 

 

 

 

 ZADANIE 1

PAŃSTWO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, OBYWATEL

sprawozdanie zadanie 1

  ZADANIE 2

CO POWINNO SIĘ ZMIENIĆ W TWOJEJ SZKOLE, RODZINIE, OTOCZENIU, BY POPRAWIĆ RELACJE MIĘDZY LUDŹMI (NAUCZYCIEL-UCZEŃ, DZIECKO-RODZINA, KOLEDZY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, OSIEDLU, MIEJSCOWOŚCI).

sprawozdanie zadanie 2

 ZADANIE 3

BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SZKOLE, W DOMU, NAULICY

sprawozdanie zadanie 3

 ZADANIE 4

PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA W TYM NIETYKALNOŚCI

sprawozdanie zadanie 4

 ZADANIE 5

,,TYTOŃ, NARKOTYKI, DOPALACZE.”

sprawozdanie zadanie 5

 ZADANIE 6

KIBOLE, BLOKERSI, GRUPY PODWÓRKOWE-CO ROBIĆ, JEŚLI ROZPOZNAJESZ ZAGROŻENIE, JAK SIĘ BRONIĆ PRZED WCIĄGNIĘCIEM DO ,,PACZKI"?

 sprawozdanie zadanie 6

 ZADANIE 7

MÓJ PRZYJACIEL JEST INWALIDĄ-JAK KSZTAŁTOWAĆ POSTAWY AKCEPTUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 sprawozdanie zadanie 7

 ZADANIE 8

NIE JESTEŚ SAM

sprawozdanie zadanie 8

 ZADANIE 9

PRZESTRZEGANIE PRAWA TO OBOWIAZEK KAŻDEGO, TAKŻE UCZNIA…

 sprawozdanie zadanie 9

 ZADANIE 10

SZKOLNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TOLERANCJI I PRAW DZIECKA

sprawozdanie zadanie 10

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć