Nawigacja

Aktywizacja zawodowa dorosłych

Moje miejsce na regionalnym rynku pracy

        W roku szkolnym 2014/2015 firma szkoleniowo - doradcza ETMA Sp. z o.o. we współpracy z naszą szkołą realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"  pt. „Moje miejsce na regionalnym rynku pracy. Program aktywizacji społeczno - zawodowej młodych bezrobotnych niepełnosprawnych z województwa śląskiego” nr POKL.07.04.00-24-026/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W naszej szkole pojawiają się stażyści, dla których szkoła jest miejscem stawiania pierwszych, zawodowych kroków.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć