Nawigacja

Szkolne doradztwo zawodowe

Szkolny doradca zawodowy: mgr Małgorzata Kabiczke

Praca zawodowa ma bardzo duże znaczenie dla większości ludzi, ale w życiu osób z niepełnosprawnością pełni dodatkowe funkcje: rehabilitacyjną, socjalizacyjną (więzi społeczne, rozwój osobowości człowieka, satysfakcja i samorealizacja) i dochodową. Jest również szansą na podniesienie poczucia własnej wartości osoby niepełnosprawnej i zmianę sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością przez społeczeństwo, gdyż stają się one nie tylko biorcami świadczeń ekonomiczno – opiekuńczych dla rodzin i społeczeństwa, ale również równoprawnymi obywatelami poprzez aktywne włączanie się w życie społeczne. Możliwości rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami są zindywidualizowane i zależą od wielu czynników: rodzaju niepełnosprawności, jej stopnia, wieku, jak również warunków otoczenia. Osobom niepełnosprawnym trudno samym odnaleźć się na tzw. otwartym rynku pracy, określić swoje mocne i słabe strony w zakresie wyboru zawodu czy później wykonywanych obowiązków służbowych. Stąd tak ważna jest współpraca z doradcami zawodowymi. Doradztwo zawodowe to działania mające pomóc w trafnym wyborze zawodu lub stanowiska pracy. Doradca zawodowy ułatwia ocenę własnych możliwości, predyspozycji, lepszego zrozumienia funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Podstawa prawna szkolnego doradztwa zawodowego:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutegoo 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U.2019 poz.325)

 

Założenia ogólne:

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu.

 

Cele ukierunkowane na ucznia:

·       rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń,

·    rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,

·       rozwijanie wiedzy o rynku pracy,

·       rozwijanie wiedzy zawodoznawczej,

·       kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy,

·     kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej,

·       przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,

·       rozwijanie kompetencji,

·       rozwijanie umiejętności uczenia się,

·       kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,

·       redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć