Nawigacja

Nabór do naszej szkoły

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w Mieście Katowice w naszej szkole następujący uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą realizować obowiązek szkolny:

 • uczniowie z niepenosprawnością intelektualną w stpniu lekkim;
 • uczniowie z niepenosprawnością intelektualną w stpniu umiarkowanym i znacznym;
 • uczniowie niedowidzący i słabowidzący, w tym ze sprzężeniami;
 • uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Rodzice zainteresowani kształceniem dziecka deklarują wolę uczęszczania do naszej szkoły u dyrektora  Szkoły.

Rodzicu, ważne dla Ciebie!

Do 31 marca  roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym dziecko rozpocznie edukację w  szkole specjalnej rodzice /prawni opiekunowie dziecka składają w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice wnioski o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice w terminie nie późniejszym niż do 10 kwietnia odbywają się konsultacje w zakresie optymalnego zakwalifikowania uczniów do poszczególnych placówek oświatowych.

Wnioski o skierowanie uczniów złożone w Wydziele Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice po 31 marca, rozpatrywane są na bieżąco bez zwoływania przeprowadzania konsultacji.

Orzeczenie aktualizujące o potrzebie kształcenia specjalnego powinno zostać wydane do 10 marca (przed tym terminem koniecznie należy zgłosić się z dzieckiem do poradni psychologiczno- pedagogicznej).

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć