Nawigacja

Świetlica

 

  Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.Świetlica szkolna, jest miejscem, w którym realizuje się w sposób planowy i ciągły pracę wychowawczą, opiekuńczą oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów. 

W naszej szkole  świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 16.30

(w dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pełni dyżur opiekuńczy  od 7.00- 15.00)

Pieczę nad wychowankami powierzono  nauczycielom - wychowawcom świetlicy:  

mgr Oskarowi Trzeciakowi , mgr Marcinowi Szczęsnemu, mgr Patrycji Żebrackiej.

 

 Uczniom uczęszczającym do świetlicy zapewniamy:

 • zajęcia plastyczno – techniczne, rozrywki umysłowe i logiczne,
 • naukę gier starych i nowych, zabawy muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia sportowo rekreacyjne na placu zabaw i na boisku szkolnym,
 • kącik wypoczynkowy,
 • zajęcia czytelnicze z zagadkami, pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Prace "świetlicowe" naszych wychowanków można oglądać na terenie świetlicy. Obdarowujemy nimi również gości i przyjaciół szkoły. Wychowawcy świetlicy są inicjatorami  i prowadzącymi szkolne konkursy świetlicowe.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć