Nawigacja

      Posiłki w szkole to jeden z elementów życia szkoły. Podczas nich uczniowie doskonalą umiejętności samodzielności, zachowania się w grupie oraz kulturalnego zachowania w czasie posiłku. Zapewniamy dzieciom nie tylko, drugie śniadania (bierzemy udział w programach "Produkty mleczne w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole"), ale także ciepły posiłek w formie obiadu dostarczanego przez firmę cateringową. System przerw śródlekcyjnych jest zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić dwie przerwy śniadaniowe i dwie obiadowe (uczniowie starsi i młodsi jadają oddzielnie). 

Żywienie dzieci w szkołach jest uregulowane prawnie zapisami : art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021, poz.1082 t.j) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016, poz.1154)

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW O PŁATNYCH OBIADACH

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

 1.  

  Od STYCZNIA 2023 roku za jakość i gramaturę przygotowywanych posiłków oraz obsługę finansową żywienia naszych uczniów odpowiada Szkoła Podstawowa Nr 34 w Katowicach.

 

 1. Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 4,00 zł.

 2. Obiady każdego miesiąca są zamawiane „z góry”, dlatego proszę nie odliczać samemu wpłat za dni, w których dziecka nie będzie! Proszę wpłacać pełną, dokładną kwotę podaną w danym miesiącu.

 3. Z informacją o nieobecności dziecka proszę dzwonić do Szkoły Nr 34 kontakt: 32 252 51 68,

  Pani intendentka Ewa Skrobisz.

  Pojedyncze dni nie będą zwracane. Zgłaszać można tylko dłuższą tygodniową nieobecność.

 4. Informacje o obiadach będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, w zakładce świetlica/stołówka oraz na stronie głównej w wydarzeniach.

 5. Proszę o uiszczanie opłat za posiłki dziecka „z góry” w terminie nie późniejszym niż 5-ty dzień każdego miesiąca. Opłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe Szkoły Podstawowej Nr 34 w Katowicach na nr konta:

  30 1020 2313 0000 3802 1085 1998

  w tytule napisać: Imię i Nazwisko Dziecka SP61S, klasa i za jaki miesiąc płatne (np. Jan Nowak SP61s kl. 1 lek. Styczeń).

 


                                                                                                                                                                           INFORMACJA DLA RODZICÓW O PŁATNYCH OBIADACH

 

Opłata za obiady w miesiącu GRUDNIU 2023 wynosi:

 

15 x 4,00 zł = 60,00 zł

…………………………………………………………………………………………….....................................…………

Proszę o uiszczanie opłat za posiłki dziecka „z góry” w terminie
nie późniejszym niż 5-ty dzień każdego miesiąca
. Opłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe Szkoły Podstawowej

Nr 34 imienia M. Kopernika w Katowicach:

30 1020 2313 0000 3802 1085 1998

W Tytule (Imię i nazwisko dziecka, SP61s miesiąc) np. Jan Nowak Sp 61s luty

 

Z informacją o nieobecności dziecka proszę dzwonić do Szkoły Podstawowej Nr. 34 w Katowicach do Pani Ewy Skrobisz 32 252 51 68. Zgłaszać można tylko dłuższą nieobecność dziecka.

 

……………………………………………

Zarządzenie nr 15/2022/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 61 Specjalnej im. Polskich Kawalerów Maltańskich

w Katowicach

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia opłat za posiłki

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami) ustalam następujące zasady odpłatności za posiłki - obiady:

 

§ 1

 

 1. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i wynosi 4,00 zł.

 2. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów pozostających pod opieką MOPS obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku i wynosi 10 zł.

 3. Koszt posiłku dla pracowników Szkoły wynosi 10 zł.

 4. Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 10 każdego miesiąca na konto Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Katowicach, który przygotowuje posiłki: 30 1020 2313 0000 3802 1085 1998.

 5. W przypadku nieobecności ucznia i pracownika zwraca się opłatę określoną w ustępach 1-3 za każdy dzień nieobecności.

 6. Należną kwotę zwrotu oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności uczniów lub pracowników szkoły.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.


 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                         

    

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć