Nawigacja

Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka

       Miejski Program Profilaktyczny „Bezpieczne Dziecko – Przyjaciel Sznupka” powstał z inicjatywy funkcjonariuszy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice opracowane zostały założenia programu prewencyjnego skierowanego do uczniów katowickich szkół podstawowych.

Na zainteresowanie zasługuje fakt, że jednym ze współautorów scenariuszy jest obecna dyrektor naszej szkoły.

              Program obejmuje odrębne scenariusze zajęć dla każdego poziomu klas szkoły podstawowej. W ten sposób każdy uczeń uczęszczający do szkoły w Katowicach, od klasy I do klasy VI szkoły podstawowej, bierze w kolejnych latach udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w zastosowaniem różnorodnych metod i form pracy.

 Głównym celem programu jest:

- ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych na terenie miasta;

- zapobieganie zagrożeniom;

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 Tematyka poruszana w scenariuszach odnosi się do rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z występującymi problemami czy zagrożeniami.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć