Nawigacja

Terapia

Metoda M. Montessori

"Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy,

ale przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości"

(M. Montessori)

    

     Metoda M. Montessori opiera się na swoistym "podążaniu za dzieckiem". Pedagog poznaje szczegółowo dziecko, jego możliwości, mocne i słabe strony, by przygotować otoczenie, w którym może ono swobodnie pracować z wybranymi przez siebie materiałami, wykorzystując tym samym, wrodzoną  u dzieci chęć uczenia się. Wykonywanie przez dziecko celowych prac pod przewodnictwem pedagoga ma doprowadzić do rozwoju koncentracji i samodyscypliny oraz poczucia celu i motywacji do działania. Dziecko pracuje we własnym tempie, zgodnie z własnymi możliwościami i percepcją zmysłów.  Dzieci uczą się nowych rzeczy wtedy, gdy są do tego gotowe, a nie wtedy gdzy narzuca to program nauczania. Uczniowie samodzielnie eksperymentują, próbują, zdobywają wiedzę i doświadczenie poprzez wykorzystanie pomocy rozwojowych. Uczniowie uczą się również, że błędy to naturalna część życia człowieka, a ich popełnianie nie powinno zniechęcać do podejmowania dalszych wysiłków. 

 

               

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć