Nawigacja

Terapia

Komunikacja alternatywna

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji to grupa metod mających na celu umożliwienie komunikacji (porozumiewania się) osobom, które nie posiadają umiejętności mowy lub posługują się mową bardzo zaburzoną. W szkole, wobec uczniów którzy tego wymagają, wprowadzamy:

     PIKTOGRAMY

To swoisty język obrazkowy, system znaków obrazkowych, gdzie jeden obrazek reprezentuje słowo lub pojęcie. Symbol jest biały na czarnym kwadracie, a słowo jest także przedstawione w formie pisemnej. Pojęcia abstrakcyjne i idee są często przedstawiane w sposób jednoznaczny poniewać nie zawierają konkretnych informacji.  Za pomocą piktogramów dziecko, w sposób akceptowalny społecznie, może przekazać pojedynczą informację zawierającą jego potrzeby.

  PROGRAM ROZWOJU KOMUNIKACJI "MAKATON"

To system prostych gestów i znaków przeznaczony dla osób, które nie posługują się mową werbalną     i słabo rozumieją tę mowę. Przed rozpoczęciem programu dziecko powinno osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju i umiejętności takich, jak: naśladownictwo, zapamiętywania i odtwarzanie. Potrzebna jest także dość dobra sprawność rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci o słabszych umiejętnościach, zamiast gestów mogą korzystać z obrazów graficznych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Specjalna
  ul. Kołobrzeska 8
  40-718 Katowice
 • tel. 32 252 67 73
  fax 32 252 67 73
  NIP: 634-23-86-626
  REGON: 000723550

Galeria zdjęć